603 635 088 Menu mobilnemenu
 

Filozofia Awo

Gabinet Awo Dietetyka i Coaching powstał w odpowiedzi na wyjątkowe potrzeby Pacjentów, którzy oprócz oferowanej przez wiele gabinetów dietoterapii, oczekują też opieki i troski, zaangażowania, szczerej rozmowy, budowania motywacji, po prostu wsparcia.

W Awo specjalizujemy się w pomocy Pacjentom poprzez połączenie w swej ofercie:

Dietoterapii, czyli leczenia dietą, służącą poprawie stanu zdrowia poprzez odpowiedni sposób odżywiania, tj. dobór składników, eliminację niektórych produktów lub wykluczenie pewnych technik kulinarnych. Opieramy się na zasadach racjonalnego żywienia, zaleceniach lekarskich oraz wytycznych polskich norm żywieniowych. W naszej codziennej pracy kierujemy się cytatem ojca medycyny Hipokratesa (460-370 p.n.e.): „Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem”.

Coachingu, czyli indywidualnego wsparcia poprzez, najprościej mówiąc, szczerą i poufną rozmowę pomiędzy Pacjentem a coachem. W jej trakcie coach zadaje dużą ilość pytań dotyczących omawianego tematu, dzięki czemu sprawia, że Pacjent rozwiązuje problemy, wyznacza swoje cele lub podejmuje decyzje. Zadaniem coacha jest wysłuchać, nie oceniać, a jednocześnie nastawić Pacjenta na przyszłość i poszukiwanie rozwiązań. Coaching prowadzony jest w atmosferze wzajemnego zaufania i szacunku do wartości Pacjenta.

Awo Dietetyka i Coaching szczególną uwagę zwraca na edukację dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. A seniorów i pacjentów chorych otacza troskliwą opieką.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej